Toglo gwelededd dewislen symudol

Creu Lleoedd a Threftadaeth

Mae'r Tîm Creu Lleoedd a Threftadaeth yn darparu cyngor arbenigol gan arbenigwyr ar amrywiaeth o agweddau ar bob graddfa ym mhob ardal yn Abertawe. Mae gwaith y tîm yn sicrhau bod egwyddorion creu lleoedd yn sylfaen i benderfyniadau'r adran gynllunio, a bod treftadaeth unigryw a chyfoethog Abertawe'n cael ei chadw a'i gwella ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Creu Lleoedd

Mae egwyddorion creu lleoedd wrth wraidd agenda cynllunio strategol y cyngor, ei ymagwedd at bolisi cynllunio a rheoli datblygiad.

Adeiladau rhestredig

Ceir mwy na 500 o adeiladau rhestredig o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe, gan amrywio o flychau ffôn, adeiladau preswyl ac eiddo masnachol.

Ardaloedd cadwraeth

Ardal gadwraeth yw'r enw am ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae'n ddymunol diogelu neu wella ei chymeriad neu ei gwedd.

Gerddi a pharciau hanesyddol

Mae dyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio a chynnal cofrestr o safleoedd o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru sy'n cynnwys parciau, gerddi, tirweddau addurnol dyluniedig, mannau adloniant ac tiroedd dyluniedig eraill.

Henebion

Ceir 122 o henebion o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd.