Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2023

Rhosili'n cael ei enwi ymysg traethau gorau'r byd

Mae traeth yn Abertawe wedi cael ei enwi'n un o'r harddaf yn y byd ochr yn ochr a thraethau yng Ngwlad Thai, y Caribi ac Ynysoedd y Philipinau.

Trafodaethau'n parhau wrth i gontractwr fynd i ddwylo'r gweinyddwyr

Mae Cyngor Abertawe yn cynnal trafodaethau cynnar â chontractwyr amgen yn dilyn newyddion fod y prif gontractwr gwreiddiol ar gyfer cynllun Bae Copr - Buckingham Group - wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Gall y plant oeri yn Lido Blackpill y penwythnos hwn

Mae'r plant wedi dychwelyd i'r ysgol yr wythnos hon, ond mae cyfle o hyd i fwynhau rhai o'n hatyniadau awyr agored a'n traethau gorau gan ei bod hi'n addo bod yn benwythnos poeth.

Pump yn rhagor o ardaloedd chwarae ar y ffordd i gymdogaethau yn Abertawe

Gall plant mewn pum cymuned yn Abertawe edrych ymlaen at fwynhau ardaloedd chwarae newydd ac wedi'u huwchraddio yn y misoedd i ddod.

Hwb ariannol i fusnesau marchnata a glanhau

Mae dau yn rhagor o fusnesau Abertawe wedi cael help llaw gyda hwb ariannol.

Dros £0.5 biliwn y flwyddyn - dyna beth yw gwerth twristiaeth yn Abertawe yn awr

Mae gwerth blynyddol twristiaeth i economi Bae Abertawe wedi mynd yn fwy na £500 miliwn y flwyddyn am y tro cyntaf erioed.

Cyhoeddiad! Dau denant ar gyfer hwb cymunedol canol y ddinas, Y Storfa

Mae dau wasanaeth mawr eu parch wedi cyhoeddi heddiw eu bod yn bwriadu defnyddio hwb cymunedol canol dinas Abertawe newydd, Y Storfa, fel cartref yn y dyfodol.

Rhagor o fasnachwyr yn dangos cefnogaeth i ymgyrch newydd canol y ddinas

Mae rhagor o fasnachwyr yn dangos eu cefnogaeth i ymgyrch newydd sydd â'r nod o gefnogi canol dinas Abertawe.

Miloedd yn cymryd rhan yn ras 10k Bae Abertawe Admiral 2023

Roedd miloedd o redwyr a chefnogwyr wedi mwynhau 10k Bae Abertawe Admiral heddiw.

Gwaith Copr yr Hafod-Morfa: Cymerwch gip y tu mewn i dai injan hanesyddol

Mae gwirfoddolwyr sy'n hyrwyddo treftadaeth hen ganolfan diwydiant yn Abertawe'n cynllunio penwythnos mawr ar gyfer y cyhoedd.

Cyfle busnes yng nghanol y ddinas ar gyfer gweithredwr caffi

​​​​​​​Mae cyfle ar gael i lansio busnes bwyd a diod yn un o leoliadau diwylliannol mwyaf canol dinas Abertawe.

Hwyl i deuluoedd i barhau wrth i'r tymhorau newid

Disgwylir i rai o atyniadau mwyaf poblogaidd Abertawe gau am y tymor y penwythnos hwn - ond mae llawer mwy o hwyl ar y gweill i deuluoedd.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024