Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2022

Cyfleusterau gwefru i berchnogion cerbydau trydan ar gael ledled y ddinas

Bydd perchnogion cerbydau trydan yn cael y cyfle i wefru eu ceir wrth iddynt fod yn y siopau neu ar daith i'r traeth.

Y cyngor yn annog y llywodraeth i weithredu i gefnogi gwasanaethau lleol

Mae llywodraethau Cymru a'r DU yn cael eu hannog i gymryd camau i amddiffyn gwasanaethau hanfodol y cyngor yn sgil yr argyfwng costau byw, chwyddiant a biliau ynni sy'n codi i'r entrychion.

Heol newydd i gyrchfan ymwelwyr poblogaidd yn Abertawe

Mae'r briff ffordd i un o gyrchfannau ymwelwyr mwyaf poblogaidd Abertawe'n cael ei hadnewyddu.

Hwyl yr ŵyl ar eich stepen drws wrth i'r ddinas ddathlu

​​​​​​​Mae'n dechrau edrych yn Nadoligaidd iawn yn Abertawe.

Cyngor Abertawe yw'r cyntaf yn y DU i dderbyn cydnabyddiaeth am safon ecoleg newydd

​​​​​​​Cyngor Abertawe yw'r cyngor cyntaf yn y DU i dderbyn cydnabyddiaeth yn erbyn y Safon Un Blaned am y gwaith y mae'n ei wneud i leihau ei ôl troed ecolegol.

Cronfa'n buddsoddi £27m mewn prosiectau i helpu Abertawe i adfer o effaith economaidd y pandemig

Mae bron £27m wedi'i fuddsoddi mewn prosiectau i helpu Abertawe i adfer o effaith economaidd y pandemig.

Cymeradwyo cynllun buddsoddi yn golygu hwb ariannol gwerth £132m ar gyfer y rhanbarth

Bydd miloedd ar filoedd o breswylwyr a busnesau yn Ne-orllewin Cymru yn elwa o hwb ariannol gwerth £132m dros y tair blynedd nesaf.

Cynllun i wneud y cyngor yn sero net yn mynd i gostio £187m

​​​​​​​Mae disgwyl i Gyngor Abertawe gyflwyno cynllun a fydd yn ei helpu i fod yn garbon sero net erbyn 2030.

Seren y panto, Kev Johns, yn cael rhyddid y ddinas

Dyfarnwyd Rhyddid er Anrhydedd y Ddinas i un o hoelion wyth y panto yn Abertawe sef Kevin Johns MBE.

Gwely ar gael bob amser i bobl sy'n cysgu allan yn ystod y tywydd oer

Bydd gwely ar gael i bob pob person sy'n cysgu allan yn Abertawe y gaeaf hwn os ydyn nhw am gael un, mae'r cyngor wedi addo.

Buddsoddiad ychwanegol ar gyfer atgyweirio ffyrdd a mynd i'r afael â llifogydd yn Abertawe wedi'i gymeradwyo

Mae ffyrdd yn Abertawe y mae angen eu hatgyweirio ar fin elwa o fuddsoddiad £1 miliwn ychwanegol eleni.

Grantiau ar gael i hybu cymunedau amrywiol

Mae grantiau bach bellach ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol ac elusennau sy'n datblygu lleoedd a digwyddiadau diogel i gymunedau amrywiol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
Close Dewis iaith