Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2022

Rhowch gynnig ar nofio hyd Olympaidd yn y pwll cenedlaethol

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn annog pobl i roi cynnig ar nofio hyd Olympaidd fel trît ar gyfer y flwyddyn newydd.

Oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Os bydd angen ein help arnoch dros gyfnod yr ŵyl, byddwn yma i'ch cefnogi.

Bargeinion i'w cael cyn y Nadolig yn siop ailgylchu'r ddinas

Gall preswylwyr Abertawe fachu bargen ar gyfer y Nadolig ym mhrif Ganolfan Ailgylchu'r ddinas.

Gwobrau Chwaraeon Abertawe: Yr alwad olaf am enwebiadau!

​​​​​​​Mae arwyr chwaraeon cymunedol yn cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau Chwaraeon diweddaraf Abertawe.

Cynllun i wneud y cyngor yn sero net yn cael ei gymeradwyo

Bydd Cyngor Abertawe yn cyflwyno cynllun a fydd yn ei helpu i fod yn garbon sero net erbyn 2030.

Y cyngor i fuddsoddi £1.9m y dydd mewn gwasanaethau y flwyddyn nesaf

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi miliynau o bunnoedd yn rhagor mewn gwasanaethau fel addysg, gofal a gwasanaethau cymunedol y mae'r cyngor yn eu darparu bob dydd i gefnogi'n preswylwyr drwy'r argyfwng costau byw. Mae hyn er gwaetha'r ffaith bod y cyngor yn wynebu pwysau ynni a chwyddiant anferth gwerth cyfanswm o £44m.

Merch ysgol o Sgeti'n creu'r Cerdyn Nadolig buddugol ar gyfer yr Arglwydd Faer

Mae disgybl o Ysgol Gynradd Parklands yn dathlu ar ôl i'w dyluniad gael ei ddewis i ymddangos ar Gerdyn Nadolig swyddogol Arglwydd Faer Abertawe.

Yr Arglwydd Faer yn helpu i ddathlu llwyddiant pencampwyr pŵl

Roedd Arglwydd Faer Abertawe, Mike Day, wrth law i helpu tîm o chwaraewyr pŵl o'r radd flaenaf i ddathlu eu llwyddiant mewn pencampwriaeth.

Ymgynghoriad ar gyllideb y cyngor i ddechrau yn y Flwyddyn Newydd

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar raglen o fuddsoddiad a fydd yn cynnwys gwario £1.9 miliwn y dydd ar gyfartaledd ar wasanaethau'r cyngor y flwyddyn nesaf.
Close Dewis iaith