Chwilio'r wefan
English

Adrodd am dwyll

Os ydych yn amau bod person neu gwmni'n cyflawni twyll yn erbyn y cyngor, gallwch adrodd amdano drwy ddefnyddio'n ffurflen ar-lein.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym am dwyll sy'n ymwneud â thenantiaeth tai cyngor, gostyngiad person sengl treth y cyngor, taliadau uniongyrchol am ofal, grantiau, twyll cyflenwyr a chontract yn ogystal ag achosion eraill o dwyll a gyflawnir yn erbyn y cyngor.

Os hoffech adrodd am dwyll gostyngiad treth y cyngor neu gamddefnyddio bathodyn glas, gallwch wneud hynny ar Ffurflenni Adrodd am Dwyll Gostyngiad Treth y Cyngor a'r Ffurflen Camddefnyddio'r Bathodyn Glas. Dylid adrodd am dwyll Budd-dal Tai gan ddefnyddio'r Ffurflen Adrodd am Dwyll Budd-dal ar Gov.ukYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM