Chwilio'r wefan
English

Camddefnyddio Bathodyn Glas

Mae camddefnyddio Bathodyn Glas yn drosedd ac yn anghyfreithlon

Ceisiwch gael cynifer o fanylion â phosib o'r bathodyn sydd wedi'i arddangos (enw, cyfeirnod, dyddiad dod i ben etc) er mwyn ein helpu i archwilio a chymryd camau gweithredu os yw'r bathodyn yn cael ei gamddefnyddio.

I'ch helpu gyda'r adroddiad, mae nifer o fathau gwahanol o dwyll neu gamddefnyddio bathodynnau glas.

Camddefnydd gan ddeiliaid bathodynnau glas

 • Defnyddio bathodyn nad yw'n ddilys mwyach
 • Defnyddio bathodyn yr adroddwyd ei fod ar goll neu wedi'i ddwyn
 • Defnyddio bathodyn y mae'r Awdurdod Lleol wedi gofyn i chi ei ddychwelyd
 • Caniatáu i gyfaill neu berthynas ddefnyddio'r bathodyn
 • Defnyddio bathodyn a gopïwyd
 • Newid y manylion ar y bathodyn, er enghraifft, y dyddiad dod i ben
 • Gwneud cais anwir (darparu gwybodaeth anwir ar y cais) neu ddefnyddio bathodyn a gafwyd drwy dwyll

Camddefnydd gan drydydd parti

 • Defnyddio bathodyn rhywun arall (gyda neu heb ganiatâd y deiliad bathodyn) heb fod deiliad y bathodyn yn bresennol
 • Defnyddio bathodyn sy'n perthyn i rywun sydd wedi marw
 • Copïo, newid neu greu bathodynnau
 • Defnyddio bathodyn sydd wedi'i ddwyn
 • Defnyddio bathodyn ffug

Os ydych yn ansicr am y math o gamddefnydd bathodyn glas sy'n digwydd, dewiswch 'arall' a dywedwch wrthym yn union beth yw eich amheuon.

Report online welsh button
Adrodd am gamddefnyddio Bathodyn Glas

Gallwch hefyd adrodd am gamddefnyddio honedig Bathodyn Glas drwy e-bostio: fraud@swansea.gov.uk, neu ysgrifennu atom: Tîm y Bathodyn Glas, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM