Chwilio'r wefan
English
Sun

Ansawdd bywyd Abertawe

Mae Abertawe'n elwa oherwydd agosatrwydd safleoedd busnes a diwydiannol i forlin a chefn gwlad gwefreiddiol.

Rhossili Bay - voted Britain's best beach
Swansea Bay Watersports
Proms in the Park at Singleton Park
Rhossili Bay - voted Britain's best beach
Swansea Bay Watersports
Proms in the Park at Singleton Park

Mae Penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) gyntaf y DU yn cynnig 32 milltir o forlin gyda thros 50 o draethau a childraethau ag enw ac nid yw'n bell o ganol y ddinas yn y car.

Mae safle'r ddinas fel canolfan ranbarthol ar gyfer de-orllewin Cymru yn sicrhau bod cyfleoedd diwylliannol ardderchog yn Abertawe. Mae theatrau, amgueddfeydd ac orielau celf yn mynd law yn llaw â'r Ganolfan Eifftaidd a Chanolfan Dylan Thomas. Ond nid Canolfan Dylan Thomas yw'r unig ffordd y caiff un o feibion enwocaf Abertawe ei ddathlu a'i gofio. Mae Gŵyl Dylan Thomas flynyddol, Gwobr Dylan Thomas a theithiau cerdded hunandywysedig y gellir eu dilyn sy'n amlygu cysylltiadau'r bardd â'r ddinas. 

Mae Abertawe hefyd wedi derbyn Baner Borffor am ansawdd ei economi nos. Mae hyn yn cynnwys profiad bywiog Stryd y Gwynt amser cinio a chyda'r hwyr - cymysgedd arbennig o fwytai, caffis a thafarnau y mae'n rhaid ymweld â hwy!

Quadrant ShoppingTrwy gydol y flwyddyn, cynhelir amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn Abertawe, gan gynnwys llawer o ddigwyddiadau cerddorol awyr agored sy'n darparu ar gyfer pob math o gynulleidfa. Caiff cerddoriaeth glasurol ei dathlu bob blwyddyn yng Ngŵyl Abertawe hefyd a cheir llawer o gerddoriaeth fyw yn nhafarnau a chlybiau lleol y ddinas. Mae llawer, llawer mwy ar gynnig yn y ddinas a'r ardal ehangach ac mae'n wir dweud bod rhywbeth at ddant pawb yma.

Mae proffil Abertawe fel Dinas Chwaraeon yn cynyddu - caiff Pêl-droed y bencampwriaeth a rygbi Ewropeaidd eu chwarae yn Stadiwm Liberty y ddinas. Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, LC Abertawe (sy'n cynnwys parc dŵr mwyaf Cymru a champfa, wal ddringo 30 troedfedd, neuadd chwaraeon ddwbl amlbwrpas, sba foethus, ardal ffitrwydd ryngweithiol i blant ac efelychydd syrffio dan do) a hyd yn oed hanner marathon - llwybr diweddaraf a mwyaf gwastad Cymru gyda golygfeydd ysblennydd o'r arfordir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM