Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Accreditation Logo
NPT Logo

Mae archifau Canolfan Ddinesig Abertawe'n cynnwys dogfennau, mapiau, ffotograffau a chofnodion am hanes Gorllewin Morgannwg, sy'n cynnwys Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ardaloedd Gŵyr a chymoedd Afan, Nedd ac Abertawe.

Dyma'r lle i ddysgu am eich ardal leol, olrhain eich hanes teulu, ymchwilio ar gyfer eich traethawd estynedig a llawer mwy. Mae ein staff cymwynasgar a gwybodus ar gael i'ch helpu gyda'ch ymchwil.

Rydym hefyd yn derbyn deunydd archifol gan y cyhoedd i ychwanegu at ein casgliadau ac i helpu i ddiogelu cofnodion treftadaeth ein hardal.

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yw'r Gwasanaeth Archifau.

Ymweld ag Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwybodaeth am ein lleoliad , oriau agor a sut mae'r gwasanaeth yn gweithio.

Casgliadau archifau

Archwiliwch ein casgliadau a pharatowch ar gyfer eich ymweliad.

Hanes Teulu yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Gweld beth sydd ar gael ac archwiliwch rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu i olrhain eich achau.

Siop arlein

Beth sydd ar gael i'w brynu o'r Gwasanaeth Archifau arlein.

Dysgu i bawb yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Ein gwasanaeth i ysgolion a dysgu gydol oes; hefyd rhai arddangosfeydd a fydd efallai o ddiddordeb.

Adroddiad Blynyddol Archifydd y Sir

Darllenwch arolwg o'r flwyddyn a fu, a dysgwch mwy am beth mae ein gwasanaeth yn ei wneud.

Gwasanaethau ar gael yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Manylion am rai o'r gwasanaethau eraill rydym yn eu cynnig a sut i gyrchu nhw.

Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Ein man gwasanaeth yn Sefydliad y Mecanyddion Castell-nedd.

Arddangosfeydd ac adnoddau arlein

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 05 Gorffenaf 2024