Toglo gwelededd dewislen symudol

Caligraffeg - Tymor 3: Cyfuno llythrennu â Herodraeth - Gallu Cymysg - ar-lein [Dydd Mercher, 12.30pm - 4.30pm] - EN042455.JPO

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Byddwn yn dysgu sut i drosi iaith herodrol yn baentiad herodrol. Mae'r gelfyddyd ganoloesol hon yn cyfuno paentio a dylunio ac yn cyfuno'n hyfryd â chaligraffeg. 

Yn addas i bob lefel, o ddechreuwyr llwyr i lefel uwch. 

Llythrennu Copor-plât  

Herodraeth - y grefft o beintio arfbais sy'n addas i bawb. 

Mae ychwanegu herodraeth yn cynnig cyfleoedd gwych i wella'ch sgiliau peintio a dylunio. 

 

Byddwch yn dysgu:  

 • Sut i ddarllen arfbais (disgrifiad o arfbais) 
 • Sut i dynnu tarian herodrol 
 • Sut i baentio herodraeth gan ddefnyddio gouache 
 • Arddulliau herodrol gwahanol drwy'r oesoedd 
 • Sut i gyfuno llythrennu â herodraeth 

 

Yr hyn y byddwch yn ei greu 

 • Byddwch yn cynhyrchu panel herodrol sy'n cyfuno llythrennu â dyfais herodrol neu arfbais 

 

Bydd sesiynau'n cynnwys: 

 • Sesiynau Google Meet ar-lein 
 • Arddangosiadau gan diwtor 
 • Cwestiynau ac Atebion 
 • Fideos 
 • Gwaith ymarferol 

Cost y deunydd yw tua £30. 
Darperir rhestr lawn yn y wers gyntaf. 
 
Fformat dysgu: Ar-lein yn wythnosol Bob dydd Mercher


Côd y cwrs: EN042455. JPO

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn