Chwilio'r wefan
English
Dysgu i bawb

Dysgu i bawb yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Ein gwasanaeth i ysgolion a dysgu gydol oes; hefyd rhai arddangosfeydd a fydd efallai o ddiddordeb.

/mnt/nfs/media/image/Dysgu i bawb

Ai athro ydych chi, myfyriwr, aelod cymdeithas hanes lleol neu teulu, neu mae gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd gwirfoddoli, neu hyd yn oed mewn gweithio tuag at swydd yn y proffesiwn archifau, bydd y Gwasanaeth Archifau'n gallu'ch helpu. 

Archwiliwch y cysylltiadau isod i ddarganfod mwy.

Gwasanaethau ar gyfer ysgolion.

Gwasanaethau ar gyfer ysgolion o'r Archifau

Ein gwasanaeth i ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Arddangosfeydd arlein.

Arddangosfeydd arlein o'r Archifau

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein dros y blynyddoedd am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.

Arddangosfeydd i'w benthyg.

Arddangosfeydd i'w benthyg

Rydym yn gallu benthyg rhai o'r arddangosfeydd symudol rydym wedi'u gwneud dros y blynyddoedd.

Sgyrsiau a grwpiau.

Sgyrsiau ac ymweliadau grŵp

Ein gwasanaeth i gymdeithasau hanes lleol a grwpiau, a chyfleoedd addysg oedolion yn y Gwasanaeth Archifau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM