Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Celfwaith mewn cyfryngau cymysg [Dydd Mawrth, 2.00pm-4.00pm] - EN042450.RH

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Ar y cwrs hwn cewch eich cefnogi i greu casgliad o'ch celfwaith cyfryngau cymysg unigryw eich hun drwy fod yn chwareus ac archwilio technegau cyfryngau cymysg.  

Byddwch yn dysgu am agweddau amrywiol ar ddefnyddio cyfryngau cymysg i greu celfwaith gan gynnwys gweithio gyda phaent, collage, pastelau olew, marcwyr a phinnau. Bydd gweithgareddau'n cynnwys creu cefndiroedd a haenau gan ddefnyddio technegau gwahanol ac ychwanegu gwead gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu. 

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys: 

Creadigrwydd a lles - mae treulio amser ar dasg greadigol yn hyfrydwch ac yn bleser. Mae'n caniatáu i ni stopio a chael hoe o'n bywydau prysur. Mae'n ein tawelu a'n hymlacio ac yn rhoi cyfleoedd i ni ailffocysu; mae creadigrwydd yn diddori'n dychymyg ac yn ein hysgogi. Bydd y dosbarth celf wythnosol hwn yn darparu cyfle i werthfawrogir gwaith cyfryngau cymysg artistiaid sefydledig a chreu eich gwaith eich hun o fewn grŵp cefnogol a chyfeillgar. 

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth. 
  • Pwnc a addysgir gan ddefnyddio dogfennau ac adnoddau printiedig ac ar-lein. 
  • Bydd eich tiwtor yn gosod heriau. 
  • Adborth tiwtoriaid a thrafodaethau dosbarth 

Fformat dysgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: EN042450.RH

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith