Chwilio'r wefan
English

Panel Craffu Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid: Pecyn agenda'r cyfarfod - 22 Chwefror 2017, 10:00am, Ystafell Bwyllgor 5, Neuadd y Ddinas

Dyma becyn agenda ar gyfer cyfarfod y Panel Craffu Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid a gynhelir ddydd Mercher 22 Chwefror 2017. Y prif eitemau ar yr agenda yw Adroddiad Monitro 3ydd Chwarter y Gyllideb

Wedi'i bweru gan GOSS iCM