Toglo gwelededd dewislen symudol

Arddangosfeydd ac adnoddau arlein

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.

Online Exhibitions 2Cofio'r Blits

Trwy gydol yr Ail Ryfel Byd, targedodd bomwyr Luftwaffe drefi yn Ne Cymru. Abertawe a ddioddefodd fwyaf a chafodd bron 400 o bobl eu lladd rhwng 1940 a 1943, y mwyafrif ohonynt yn ystod y Blitz Tair Noson, 19-21 Chwefror 1941, a ddinistriodd canol y dref yn llwyr. Dyma ein cofeb i feirwon sifil y rhyfel Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Hanes y Blits Tair Noson Abertawe

Nid oes lluniau ffilm yn dangos y Blits Tair Noson, felly o luniau sydd dan ofal y Gwasanaeth Archifau, a dyddiadur Blits James R. John, newyddiadurwr ac aelod y Gwarchodlu Cartref, ydyn ni wedi creu'r ddwy ffilm yma i ddweud stori y tair noson ddychrynllyd yna, 19-21 Chwefror 1941.

Ffoaduriaid o Wlad y Basg yn Abertawe, 1937-1938

Mae gorchestion y gwirfoddolwyr Cymreig a gymerodd ran yn Rhyfel Cartref Sbaen yn adnabyddus. Ond wyddoch chi bod Abertawe wedi rhoi lloches i 80 o blant o Wlad y Basg? Mae'r cyflwyniad hwn yn adrodd eu hanes.

Rhyfel, Blits, Buddugoliaeth ac Ailadeiladu

Ar benblwydd 75 Diwrnod VE, mae'r ffilm hon yn adlewyrchiad ar beth oedd hynny'n golygu i Abertawe. Mae wedi cael ei chreu o luniau yn ein casgliadau.

Cofebion rhyfel yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Dyma'n rhestr anrhydedd ar-lein i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n cynnwys enwau'r holl bobl a restrir ar y cofebau rhyfel niferus a'r rholiau anrhydedd sydd gennym yn yr Archifau, gyda fersiynau digidol o'r cofebion eu hunain.

Online Exhibitions 1Abertawe Edwardaidd

Unwaith yn yr haf, tua 1910, tynnodd ffotograffydd gyfres o luniau o Abertawe, yn ei dangos ar ei gorau rhai blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma rhai ohonyn nhw.

Cynulleidfa Hebreaidd Abertawe

Mae gennym gasgliad pwysig o gofnodion o Gynulleidfa Hebreaidd Abertawe, sydd y gymuned Iddewig hynaf yng Nghymru. Dyma dathliad o'i hanes.

Neuadd y Ddinas, Abertawe

Arddangosfa wedi'i dylunio i ddathlu penblwydd 75 o adeiladu Neuadd y Ddinas Abertawe ym 2009, sydd hefyd yn dweud hanes y neuaddau ddinesig eraill sy wedi bod yn bencadlys i Gorfforaeth Abertawe dros y blynyddoedd.

Arddangosfa Bythynnod De Cymru ac adeiladu Townhill a Mayhill

Wedi'i chreu i ddathlu canmlwyddiant yr Arddangosfa Bythynnod De Cymru yn 2010, mae'r arddangosfa hon am Fudiad y Gardd-ddinasoedd ac adeiladu Townhill a Mayhill.

Llwybr y Taith Cyfnewid y Ffagl Olympaidd trwy Abertawe - trem yn ôl i 1908

Pe bai taith y ffagl Olympaidd yn dod trwy Abertawe ym 1908, sut oedd y llwybr pryd hynny? Mae ein ffilm, a enillodd wobr, yn dangos sut fyddai'r daith.

Hanes Marchnad Abertawe

Wedi'i ail-adeiladu ar ôl y Blits ym 1941, ail-agorwyd Farchnad Abertawe tua 50 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r arddangosfa hon yn dangos sut mae marchnadoedd yn Abertwae wedi datblygu dros y blynyddoedd.