Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau gweithredu sŵn amgylcheddol a mannau tawel

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn a Seinwedd i Gymru ar gyfer 2018-2023. Mae'r cynllun gweithredu'n disgrifio sut a pham y caiff sŵn amgylcheddol ei reoli ledled Cymru.

Llywodraeth Cymru| Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn i Gymru  

Mae'n cynnwys pennod benodol am reoli sŵn yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sy'n ardaloedd adeiledig. Mae'n cynnwys nodi Mannau Tawel a Mannau â Blaenoriaeth.

Mannau Tawel yw mannau tawel sy'n bwysig i'r gymuned leol. Gellir gweld y Mannau Tawel a nodwyd yn Abertawe drwy ddilyn y ddolen hon Llywodraeth Cymru | Mannau Tawel.  Maent yn cynnwys:
•    Parc Brynmill
•    Parc Coed Gwilym
•    Parc Gwledig Clun
•    Llwybr Beicio Clun
•    Gerddi Clun
•    Parc Cwmdoncyn
•    Parc Dyfnant
•    Llyn y Fendrod
•    Parc Llewellyn
•    Parc Treforys
•    Mynwent Ystumllwynarth
•    Parc Ravenhill
•    Parc Singleton 
•    Traeth Abertawe 
•    Coetir Trefol Abertawe
•    Glannau'r Tawe
•    Parc Underhill

Mannau â Blaenoriaeth yw clystyrau o eiddo preswyl lle ceir lefelau uchel o sŵn amgylcheddol. Y gobaith yw lleihau lefelau sŵn yn y lleoliadau hyn lle bynnag y bo'n ymarferol.  Gellir gweld y Mannau â Blaenoriaeth yn Abertawe drwy ddilyn y ddolen hon Llywodraeth Cymru | Mannau â Blaenoriaeth.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM