Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliad uniongyrchol

Trefnu eich cefnogaeth eich hun gyda thaliad uniongyrchol.

Mae adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd o'n Gwasanathau Taliadau Uniongyrchol a hoffem glywed am eich barn a'ch profiadau. Pe baech yn ystyried cwblhau'r arolwg, mynd i: 'Yr hyn sy'n bwysig' am Daliadau Uniongyrchol - ddweud eich dweud

Os ydych chi yn gymwys am gymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, efallai bydd yn well gennych chi drefnu eich cefnogaeth eich hun, yn hytrach na derbyn y gwasanaethau a ddarperir neu a drefnwyd gennym ni er mwyn cael mwy o hyblygrwydd, dewis neu reolaeth. Mae'n bosib y gallwn ni wneud taliad i chi a fydd yn eich galluogi i wneud hyn. Gelwir hyn yn daliad uniongyrchol.

Cyn y gallwch dderbyn Taliad Uniongyrchol fe fydd yn rhaid i chi gael eich hasesu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a bod yn gymwys i dderbyn y gwasanaethau.

Mae Taliad Uniongyrchol yn cynyddu eich annibyniaeth a'ch dewis trwy roi reolaeth i chi brynu a rheoli eich cefnogaeth eich hun er mwyn cwrdd â'r anghenion a nodwyd yn eich asesiad. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n:

Mae'n bosib darparu rhai o'ch anghenion gofal gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a trefnu eraill eich hun gan ddefnyddio taliad uniongyrchol. 

Who can have a direct payment?

Direct payments can be offered to almost everyone who is eligible to receive social care services. In a very few cases, Court Orders relating to drug/alcohol dependency may mean that a direct payment is not possible.

Usually you can have a direct payment from the age of 16. There is  no upper age limit. A parent carer can receive a direct payment to provide support for a child under 18.

How do I get a direct payment?

In order for you to get a direct payment, you first need an assessment of your care or support needs by Social Services.

If you are eligible to receive services and choose to have a direct payment, your social worker or care manager will discuss with you what personal outcomes you would like to achieve and agree how much money you would get as a direct payment. You can then work out a plan of how your care or support needs can be met. This is called a support plan. It is for you to decide what should be in your support plan, but if you wish you can have help from your social worker or care manager, from the Independent Living Team or from family and friends. So long as the identified objectives are met, you can be as creative as you wish in putting together the support arrangements.

Social Services will then pay money into a separate bank account which you will need to set up. You then use this to pay for your support arrangements.

If you have already had an assessment, and are already receiving services, you can switch to direct payments if you wish. Talk to your social worker or care manager.

If you have been told that you are not eligible to receive a service, we will not be able to give you a direct payment.

Request an assessment of your care or support needs Asesiadau gofal a chefnogaeth i oedolion

Rheoli taliadau uniongyrchol

Ynghyd â'r dewis a'r hyblygrwydd y mae Taliadau Uniongyrchol yn eu cynnig, ceir cyfrifoldebau hefyd.

Enghreifftiau o daliadau uniongyrchol

Gallech ddefnyddio taliadau uniongyrchol mewnffyrdd gwahanol.

Cyflogi rhywun fel cynorthwy-ydd personol gofal cymdeithasol

Gwybodaeth ac adnoddau i'r rhai sy'n cyflogi cynorthwywyr personol gofal cymdeithasol.

Defnyddio taliadau uniongyrchol i dalu am ofal cartref

Mae'r dudalen hon i bobl sy'n defnyddio, neu'n ystyried defnyddio, taliad uniongyrchol i dalu am wasanaethau gofal.

Cwestiynau cyffrredin am daliadau uniongyrchol

Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml pan fo pobl yn ystyried taliad uniongyrchol yn lle gwasanaethau.

Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PMC)

Yn Abertawe, rydym yn ceisio darparu cefnogaeth briodol ac amserol i oedolion a'u gofalwyr gan y person cywir.

Tîm Taliadau Uniongyrchol

Mae Taliad Uniongyrchol yn cynyddu eich annibyniaeth a'ch dewis trwy roi reolaeth i chi brynu a rheoli eich cefnogaeth eich hun er mwyn cwrdd â'r anghenion a nodwyd yn eich asesiad.

'Yr hyn sy'n bwysig' am Daliadau Uniongyrchol - ddweud eich dweud

Mae adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe o'n Gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol a hoffem glywed am eich barn a'ch profiadau.
Close Dewis iaith