Chwilio'r wefan
English
Information

Sefydliadau sy'n darparu cyngor a gwybodaeth ar fudd-daliadau

Mae gwerth biliynau o fudd-daliadau prawf modd heb eu hawlio bob blwyddyn. Gall deall yr hyn y mae hawl gennych ei gael a chyflwyno cais ymddangos yn gymhleth, ond mae sefydliadau sy'n gallu'ch helpu.

I gael trosolwg o'r budd-daliadau amrywiol sydd ar gael, pwy sy'n gallu eu hawlio a sut i wneud cais, gweler wefan  Gov.uk - benefitsYn agor mewn ffenest newydd

Gallwch hefyd ffonio Llinell Ymholiadau Budd-daliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau am ddim ar 0800 169 0310

Os ydych yn gwneud cais i hawlio Budd-daliadau i bobl oedran gwaith a hoffech gael help i gwblhau'r ffurflen, yna gallwch ymweld â staff y Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig a all eich helpu.

Os oes gennych weithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal, gallant roi cyngor i chi ar y budd-daliadau y dylech fod yn eu hawlio, ac efallai gallant eich helpu i lenwi'r ffurflenni.
 

Sefydliadau Lleol

Mae sefydliadau lleol sy'n rhoi cyngor ar fudd-daliadau'n cynnwys:

Age Cymru Swansea BayYn agor mewn ffenest newydd 
Ffôn: 01792 648866

Swansea Carers CentreYn agor mewn ffenest newydd
Ffôn: 01792 653344

Citizens Advice BureauYn agor mewn ffenest newydd
Ffôn: 0844 477 2020

British Red Cross (Wales)Yn agor mewn ffenest newydd
Ffôn: 01792 772146 

Y Gronfa Gymorth Ddewisol yng Nghymru

Mae'r Gronfa Gymorth Ddewisol yng Nghymru wedi disodli rhannau o'r Gronfa Gymdeithasol a arferai gael ei rhedeg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac a oedd yn cael eu hadnabod fel 'benthyciadau argyfwng' a 'grantiau gofal cymunedol'. Diben y taliadau yw talu costau untro yn hytrach na threuliau parhaus. Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan Money Made Clear CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM