Toglo gwelededd dewislen symudol

Taith Gerdded Blaenymaes

Pellter: 0.9 milltir /1.4km

Taith gerdded ysgafn yw hon, gyda dim ond un llethr fach. Mae'r daith ar lwybrau cerdded yn bennaf gyda dau ddarn byr dros lwybr rwbel.

Man dechrau a gorffen

Canolfan Gymunedol Blaenymaes

Sut i gyrraedd

Lleoedd parcio ger y man dechrau a safle bws gerllaw.

Cyfleusterau

Dim toiled ar y ffordd

Taith Gerdded Blaenymaes (PDF) [225KB]