Toglo gwelededd dewislen symudol

Taith Gerdded Bôn-y-maen, Tŷ Draw

Pellter: 1.1 milltir /1.7km

Mae gan y daith gerdded hon olygfeydd hyfryd dros Dwyni Crymlyn tuag at Bort Talbot cyn mynd â chi heibio i hen safle Ysgol Driwant Ddiwydiannol Bôn-y-maen, sefydliad creulon ar gyfer triwantaid. Mae'r daith gerdded yn croesi ffordd ac nid oes palmant mewn mannau.

Man dechrau a gorffen

Canolfan Gymunedol Bôn-y-maen

Sut i gyrraedd

Lleoedd parcio ger y man dechrau a safle bws gerllaw

Cyfleusterau

Dim toiled ar y ffordd

Taith Gerdded Bôn-y-maen, Tŷ Draw (PDF) [222KB]