Toglo gwelededd dewislen symudol

Taith gerdded Brynmill

Pellter: 1.5 milltir /2.4km

Parc rhestredig gradd 2 o oes Victoria yw Parc Brynmill ac yn un o'r parciau hynaf yn Abertawe. Canolbwynt y parc yw'r llyn sy'n gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt. Bydd y daith gerdded hefyd yn cynnwys Parc Singleton a bydd yn cymryd 1 awr gyda rhai llethrau. Mae'r daith gerdded yn croesi ffordd ar groesfan i gerddwyr ac mae palmant ar hyd y daith. Mae toiledau ar gael yn y ddau barc.

Man dechrau a gorffen

Canolfan Ddarganfod Parc Brynmill

Sut i gyrraedd

Parcio stryd ar gael yn yr ardal a safle bws gerllaw

Cyfleusterau

Mae toiledau ar gael yn y ddau barc.

Taith gerdded Brynmill (PDF) [170KB]