Toglo gwelededd dewislen symudol

Taith Gerdded Llyn y Fendrod

Pellter: 1 milltir/ 1.6km

Mae Llyn y Fendrod yn dirnod amlwg yng nghanol Parc Menter Abertawe, gyda thirfas o ryw 13 erw, ac mae'n hawdd ei weld o'r prif ffyrdd ar y naill ochr a'r llall iddo. Mae palmant ar hyd y llwybr ac mae'n wastad. Mae lluniaeth ar gael gerllaw ac mae'r llyn yn lle addas i gael picnic.

Man dechrau a gorffen

Maes parcio Llyn y Fendrod

Sut i gyrraedd

Mae maes parcio yn Llyn y Fendrod a safle bws ar ochr draw i'r llyn, ger y gwesty

Cyfleusterau

Mae lluniaeth ar gael gerllaw ac mae'r llyn yn lle addas i gael picnic.

Taith Gerdded Llyn y Fendrod (PDF) [252KB]