Toglo gwelededd dewislen symudol

Taith Gerdded yr Hafod

Pellter: 1 milltir/ 1.6km

Llwybr ysgafn gyda rhai llethrau bach. Mae'r daith ar lwybrau cerdded yn bennaf gyda dau ddarn byr dros lwybr rwbel.

Man dechrau a gorffen

Canolfan Gymunedol yr Hafod

Sut i gyrraedd

Lleoedd parcio ger y man dechrau a safle bws gerllaw

Cyfleusterau

Dim toiled ar y ffordd

Taith Gerdded yr Hafod (PDF) [222KB]