Toglo gwelededd dewislen symudol

Taith gerdded Mayhill

Pellter: 1.1 milltir /1.8km

Mae hon yn daith gerdded fwy heriol gyda llethr serth ar y llwybr, ond cewch eich gwobrwyo gyda golygfeydd godidog o'r ddinas ac ardal y dociau. Mae'r daith ar lwybrau cerdded yn bennaf gydag un darn dros lwybr rwbel.  Mae angen croesi sawl ffordd.

Man dechrau a gorffen

Canolfan Gymunedol Mayhill

Sut i gyrraedd

Lleoedd parcio ger y man dechrau a safle bws gerllaw

Cyfleusterau

Dim toiled ar y ffordd

Taith gerdded Mayhill (PDF) [221KB]