Toglo gwelededd dewislen symudol

Broughton, Hillend a Thwyni Llangynydd

Ardal helaeth o dwyni tywod ar hyd yr arfordir yw hon ac mae'n gynefin i sawl rhywogaeth warchodedig bywyd gwyllt. Mae'n agos at Draeth Llangynydd a Rhos Llangynydd sy'n safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC).

Dynodiadau

  • Mae Broughton/Twyni Llangynydd yn Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC)
  • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) Gŵyr

Cyfleusterau

  • Ceir meysydd parcio ar safle gwersylla Hillend ac ym Mharc Carafanau Broughton - mae'r ddau yn codi tâl yn y tymor prysur
  • Caffi ar safle gwersylla Hillend - oriau cyfyngedig yn y gaeaf
  • Tafarn (y King's Head) yn Llangynydd

Gwybodaeth am fynediad

Cyfeirnod Grid SS410924
Map Explorer yr Arolwg Ordnans 164 Gŵyr

Llwybrau cerdded

Ceir hawliau tramwy drwy'r twyni.

Ceir

Ceir meysydd parcio ar safle gwersylla Hillend ac ym Mharc Carafanau Broughton sydd y tu hwnt i Langynydd ar is-ffyrdd.

Bysus

Mae'r safle bws agosaf yn Llangynydd. Mae'r Gower Explorer yn galw bob dydd.

Close Dewis iaith