Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Brynmill

Parc trefol hynod boblogaidd. Yn ogystal â chyfleusterau ardderchog, mae gan y parc ystafell ddosbarth unigryw hefyd, y Ganolfan Ddarganfod.

Mae'r cyfleuster modern yn darparu canolbwynt arbennig i archwilio hanes a bywyd gwyllt y parc. Mae'r ganolfan ger llyn mawr a'i holl fywyd gwyllt amrywiol.

Nodweddion rhagorol

Mae'n werth ymweld â'r Ganolfan Ddarganfod. Yn ogystal â chelf a chrefft a gemau rhyngweithiol ar gyfer y plant, mae amrywiaeth o weithgareddau addysgol i oedolion hefyd. Mae'r ganolfan hefyd yn cynnwys ffenest wydr mawr lle gallwch weld yr adar a'r bywyd gwyllt yn eu cynefinoedd naturiol.

Hanes

Yn llawn o hanes lleol, hwn oedd y parc cyntaf yn Abertawe i fod yn anffurfiol ac yna'n ffurfiol. Mae'n dyddio'n ôl i 1872 ac mae'r parc o ddiddordeb cenedlaethol oherwydd ei nod Gradd II yng Nghofrestr Cadw o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol. Ar lefel leol, datblygodd y parc ochr yn ochr â thwf cynnar Abertawe ac roedd ei gronfa ddwr yn cyflenwi dwr domestig, ac yn rhan bwysig o fywyd actif preswylwyr y ddinas yr oedd y parc yn le arbennig iddynt. Mae ennill grant Treftadaeth y Loteri yn ddiweddar wedi ein galluogi i adnewyddu'r parc i'w ogoniant blaenorol.

Cyfleusterau

  • Lawnt fowlio
  • Ardal chwarae i blant
  • Canolfan Ddarganfod
  • Llyn
  • Toiledau
  • Ciosg

Hygyrchedd

Mae Parc Brynmill yn hygyrch i bob grŵp anabledd.

Cyfarwyddiadau 

O Heol Ystumllwynarth (A4067) tua'r gorllewin, trowch i'r dde i Lôn Brynmill.  Ewch yn syth trwy'r cylchfan bach a chymerwch yr ail droad ar y dde i Park Place a'r troad cyntaf ar y chwith i Heol Oakwood. Mae'r parc ar y chwith.

Côd Post - SA2 0JQ