Toglo gwelededd dewislen symudol

Coed Cwm Iorwg (Teithiau Cerdded Coetiroedd Hynafol Gŵyr)

Pellter: 1.4 milltir/2.2km

Coed ynn hynafol sy'n glynu wrth lethrau calchfaen ar lannau arfordir gogleddol gwyllt G ˆwyr

Cychwyn a gorffen

Eglwys Madog Sant, Llanmadog

Cyrraedd yno

Mae man parcio ger y man cychwyn a safle bws ar ben arall y pentref.

Cyfleusterau

Mae lluniaeth ar gael yn Llanmadog.

Coed Cwm Iorwg (Teithiau Cerdded Coetiroedd Hynafol Gŵyr) (PDF) [1MB]

Map, allwedd a gwybodaeth diogelwch (goetiroedd hynafol Gŵyr (PDF) [1MB]

Close Dewis iaith