Toglo gwelededd dewislen symudol

Coed yr Esgob (teithiau cerdded hynafol Gŵyr)

Pellter: 0.6 milltir/1km

Taith gerdded fer trwy goed ynn hynafol aeddfed, gyda golygfa braf dros y môr.

Man cychwyn a gorffen

Mynedfa'r warchodfa natur ar ben gogleddol y maes parcio.

Cyrraedd yno

Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Cyfleusterau

Mae'r toiledau'n agos i fan cychwyn y daith gerdded ac mae lluniaeth ar gael yn Caswell.

Coed yr Esgob (goetiroedd hynafol Gŵyr (PDF) [1MB]

Map, allwedd a gwybodaeth diogelwch (goetiroedd hynafol Gŵyr (PDF) [1MB]

Close Dewis iaith