Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 9 o ganlyniadau

Search results

 • Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1905/Hen-Gartref-Gofal-91-Parkway-Sgeti

  DAN GYNNIG: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

 • Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1913/Glanfa-Pipehouse-SA1-2EN

  AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

 • Glannau SA1 Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1924/Glannau-SA1-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys adeiladau busnes, preswyl a masnachol.

 • Felindre, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1927/Felindre-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

 • Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1928/Tir-i-ogledd-orllewin-Ystad-Ddiwydiannol-Crofty-Pen-clawdd

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

 • C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1929/C1-a-C2-Olympus-Court-Bro-Tawe

  AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

 • Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1931/Bro-Tawe

  AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

 • Bwthyn Swistirol, Parc Singleton SA2 9DU

  https://www.abertawe.gov.uk/article/8342/Bwthyn-Swistirol-Parc-Singleton-SA2-9DU

  DAN GYNNIG: Ffefrir newid defnydd i ystafelloedd te/caffi

 • Tir wrth ymyl Abergelly Road, Ystâd Ddiwydiannol Gorllewin Abertawe, Fforest-fach, Abertawe SA5 4DY

  https://www.abertawe.gov.uk/article/17741/Tir-wrth-ymyl-Abergelly-Road-Ystad-Ddiwydiannol-Gorllewin-Abertawe-Fforest-fach-Abertawe-SA5-4DY

  AR WERTH: Mae gan y safle ganiatâd cynllunio sydd wedi dod i ben ar gyfer datblygiad gweithgynhyrchu diwydiannol/ysgafn ond gallai fod yn addas ar gyfer gwerthi...

Close Dewis iaith