Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 94 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 10

Search results

 • Tir yn Harebell Close, Glyncollen

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1900/Tir-yn-Harebell-Close-Glyncollen

  AR WERTH: Mae safle tai CDLl yn dod yn fuan.

 • Tir yn Frederick Place, Llansamlet

  https://www.abertawe.gov.uk/tirynfrederickplace

  AR WERTH: i'w werthu drwy dendr. Safle ymgeisiol Tai y CDG ar gyfer 20 uned.

 • Tir yn Alamein Road, Plasmarl, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1902/Tir-yn-Alamein-Road-Plasmarl-Abertawe

  WEDI GWERTHU: Tir Diwydiannol

 • Tir pori, safleoedd amrywiol

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1904/Tir-pori-safleoedd-amrywiol

  AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

 • Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1905/Hen-Gartref-Gofal-91-Parkway-Sgeti

  DAN GYNNIG: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

 • Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1906/Tir-yn-Ffordd-Aneurin-Sgeti

  DAN GYNNIG: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa.

 • Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1910/Hen-Ysgol-Tregwyr-Mount-Street-Tregwyr

  DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

 • Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1913/Glanfa-Pipehouse-SA1-2EN

  AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

 • Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1917/Stondinau-ym-Marchnad-Abertawe-Stryd-Rhydychen-SA1-3PQ

  AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

 • Glannau SA1 Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1924/Glannau-SA1-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys adeiladau busnes, preswyl a masnachol.