Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 13 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 2

Search results

 • Tir yn Harebell Close, Glyncollen

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1900/Tir-yn-Harebell-Close-Glyncollen

  AR WERTH: Mae safle tai CDLl yn dod yn fuan.

 • Tir yn Alamein Road, Plasmarl, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1902/Tir-yn-Alamein-Road-Plasmarl-Abertawe

  WEDI GWERTHU: Tir Diwydiannol

 • Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1906/Tir-yn-Ffordd-Aneurin-Sgeti

  DAN GYNNIG: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa.

 • Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1910/Hen-Ysgol-Tregwyr-Mount-Street-Tregwyr

  DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

 • Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1913/Glanfa-Pipehouse-SA1-2EN

  AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

 • Heol y Gors, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1926/Heol-y-Gors-Abertawe

  AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

 • Felindre, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1927/Felindre-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

 • Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1928/Tir-i-ogledd-orllewin-Ystad-Ddiwydiannol-Crofty-Pen-clawdd

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

 • C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1929/C1-a-C2-Olympus-Court-Bro-Tawe

  AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

 • Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1931/Bro-Tawe

  AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

Close Dewis iaith