Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 8 o ganlyniadau

Search results

 • Heol y Gors, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthheolygors

  AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

 • Felindre, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthfelindre

  AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

 • Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthtircrofty

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

 • C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthc1c2olympuscourt

  AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

 • Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwertharosodbrotawe

  AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

 • Heol Trewyddfa, Treforys

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthheoltrewyddfa

  AR WERTH: Mae'r safle'n eithaf sgwâr mewn siâp ac oddeutu 1.04 erw mewn maint (0.42 hectar).

 • Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Nantong Way, Parc Menter Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodtirnantongway

  AR OSOD: Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlun ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho.

 • 15 Cave Street, Cwmdu

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerth15cavestreet

  AR WERTH: Mae'r eiddo wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, g...

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu