Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 11 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 2

Search results

 • Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1913/Glanfa-Pipehouse-SA1-2EN

  AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

 • Heol y Gors, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1926/Heol-y-Gors-Abertawe

  AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

 • Felindre, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1927/Felindre-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

 • 15 Cave Street, Cwmdu

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1934/15-Cave-Street-Cwmdu

  AR WERTH: Mae'r eiddo wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, g...

 • Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Nantong Way, Parc Menter Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1933/Tir-ar-safler-llethrau-sgio-blaenorol-Nantong-Way-Parc-Menter-Abertawe

  AR OSOD: Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlun ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho.

 • Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1931/Bro-Tawe

  AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

 • Heol Trewyddfa, Treforys

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1932/Heol-Trewyddfa-Treforys

  AR WERTH: Mae'r safle'n eithaf sgwâr mewn siâp ac oddeutu 1.04 erw mewn maint (0.42 hectar).

 • Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1928/Tir-i-ogledd-orllewin-Ystad-Ddiwydiannol-Crofty-Pen-clawdd

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

 • C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1929/C1-a-C2-Olympus-Court-Bro-Tawe

  AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

 • Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

  https://www.abertawe.gov.uk/article/1906/Tir-yn-Ffordd-Aneurin-Sgeti

  GWERTHWYD: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Close Dewis iaith