Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mireinio’ch canlyniadau

Mae 118 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 12

Search results

 • Tir yn Frederick Place, Llansamlet

  https://www.abertawe.gov.uk/tirynfrederickplace

  AR WERTH: i'w werthu drwy dendr. Safle ymgeisiol Tai y CDG ar gyfer 20 uned.

 • Tir pori, safleoedd amrywiol

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodtirpori

  AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

 • Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodstondinauymmarchnadabertawe

  AR OSOD: Unedau 'siop'

 • Glannau SA1 Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwertharosodglannausa1abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys adeiladau busnes, preswyl a masnachol.

 • Heol y Gors, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthheolygors

  AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

 • Felindre, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthfelindre

  AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

 • Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthtircrofty

  AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

 • C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthc1c2olympuscourt

  AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

 • Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwertharosodbrotawe

  AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

 • Heol Trewyddfa, Treforys

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthheoltrewyddfa

  AR WERTH: Mae'r safle'n eithaf sgwâr mewn siâp ac oddeutu 1.04 erw mewn maint (0.42 hectar).

Mireinio’ch canlyniadau

Close Dewis iaith