Toglo gwelededd dewislen symudol

Clybiau brecwast

Mae gan fwyafrif yr ysgolion cynradd yn Abertawe glybiau brecwast AM DDIM sydd fel arfer yn rhedeg am tua hanner awr cyn dechrau'r diwrnod ysgol.

Mae llawer o ysgolion hefyd yn cynnwys rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer gofal plant cyn y clwb brecwast ac yn codi tâl bach am y gwasanaeth hwn.

Dylech gysylltu ag ysgol eich plentyn i gael manylion am amseroedd agor, taliadau a sut i gofrestru.

Mae manylion llawn y cynnig cenedlaethol ar gael yma: llyw.cymru/brecwast-am-ddim-mewn-ysgolion-cynradd

Close Dewis iaith