Toglo gwelededd dewislen symudol

Prydau ysgol

Information on school meals and advice on nutrition.

Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bod bwyta'n iach ar adegau rheolaidd trwy gyfuno brecwast yn y bore gyda chinio ysgol am hanner dydd yn gallu helpu plant i ddysgu yn well. Gellir darparu ar gyfer gofynion deietegol arbennig e.e. plant a chlefyd sellag a'r rhai a diabetes, ar gais. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion cynradd yn cynnig system ddi-arian drwy ddata ar y we neu fan talu yn eich siop leol. Bydd eich ysgol gynradd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am sut mae'n casglu arian cinio.

Gwybodaeth am ein prydau ysgol

Gwnewch y dewis iawn am y bwyd mae eich plant yn ei fwyta.

Prydau ysgol gynradd

Mae cinio ysgolion cynradd yn cynnwys pryd o fwyd 2 gwrs wedi'i goginio'n ffres gyda diod a darperir hwn ym mhob ysgol.

Prydau ysgol uwchradd

Mae gan ysgolion uwchradd ffreutur sy'n darparu dewis o brydau a byrbrydau i ddisgyblion, ac mae'r rhain ar gael yn ystod egwyl y bore ac amser cinio.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau gallech arbed arian drwy hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn.
Close Dewis iaith