Chwilio'r wefan
English

Prydau ysgol uwchradd

Digon o brydau a byrbrydau iach a blasus i ddewis ohonynt.

Am £2.30 yn unig, gallwch ddewis pryd maethlon gan gynnwys pwdin neu botel o ddŵr ac mae digon o brydau ysgafn a byrbrydau iach a blasus ar gael hefyd am lai na £2.30, felly mae digon o ddewis. Mae'r rhain ar gael yn ddyddiol ar gyfer y rhai sy'n bwyta cig a llysieuwyr.

Yn ôl astudiaethau, mae disgyblion yn canolbwyntio'n well os ydynt wedi cael pryd maethlon amser cinio. Beth am roi cynnig ar ein blychau pasta twym neu'r blychau salad oer am £1.45. Bydd y rhain yn sicr o'ch llenwi!.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM