Chwilio'r wefan
English

Prydau ysgol gynradd

Bwydlenni wythnosol am £2.40 y dydd.

Am £2.40 y dydd, rydym yn teimlo bod ein bwydlen yn werth am arian ac yn darparu pryd twym, maethlon sydd wedi'i greu gan ystyried plant. Mae rhoi bwyd ysgol da i blant yn gyfrifoldeb rydym yn ei gymryd o ddifrif.

Wyddech chi?

  • Rydym yn paratoi ein holl brydau bob dydd - nid ydym yn defnyddio gweddillion nac yn aildwymo ein prydau.
  • Mae ein holl brydau'n cydymffurfio â Safonau Maeth Cynulliad Cymru.
  • Cynigir llysiau a salad diderfyn i bob disgybl, bob dydd.
  • Daw dros 80% o'n llysiau, ein cynhwysion salad a'n ffrwythau o ffynonellau yn y DU.
  • Mae ein holl wyau'n rhai buarth ac o safon BEIC Lion.
  • Mae opsiynau llysieuol a Halal ar gael bob dydd. Gyda chyfeiriad meddyg teulu, gellir darparu bwyd ar gyfer deietau arbennig.

Cymorth i ddysgu

Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod pryd da, iach amser cinio'n gallu gwella sylw ac ymateb disgyblion yn ystod gwersi'r prynhawn.

Deiet cytbwys 

Rydym yn credu'n frwd fod pob plentyn yn haeddu deiet iach, cytbwys. Mae pryd o fwyd sy'n cael ei baratoi'n ffres yn yr ysgol yn rhan bwysig o gyflawni hyn.

Arlwywyr profiadol

Rydym yn arlwywyr profiadol sy'n ymfalchïo mewn cynnal gweithlu medrus a gofalgar.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM