Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am alergenau ac anoddefiadau bwyd

Mae 14 o brif alergenau y mae angen eu datgan pan gant eu defnyddio fel cynhwysyddion.


Os yw'ch plentyn yn dioddef o alergedd neu anoddefiad bwyd, cysylltwch â chegin yr ysgol (drwy swyddfa'ch ysgol) neu'r swyddfa arlwyo i drafod y fwydlen yn fanylach. Rhif ffôn ein swyddfa arlwyo yw 01792 773473.

Sylwer na allwn osgoi'r risg o groeshalogi yn gyfan gwbl wrth baratoi'r prydau rydym yn eu gweini. Er y cymerir pob gofal i osgoi hyn, gall rhai cynnyrch gynnwys cnau.

Close Dewis iaith