Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am alergenau ac anoddefiadau bwyd

Mae 14 o brif alergenau y mae angen eu datgan pan gant eu defnyddio fel cynhwysyddion.

Oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau neu anoddefiadau bwyd? Os oes, edrychwch ar ein bwydlen ddyddiol fel y gallwch wneud dewis gwybodus ar gyfer eich plentyn.

Mae'r dogfennau isod yn dweud wrthych ba alergenau sydd i'w cael yn y bwydydd rydym yn eu gweini ar ein bwydlenni ysgol cynradd. Er ein bod yn cymryd pob gofal, gall ambell gynnyrch gynnwys cnau.

Os yw'ch plentyn yn dioddef alergedd neu anoddefiad bwyd, rydym yn gobeithio y gall yr wybodaeth isod roi'r manylion i chi am alergenau yn ein bwydydd. Ni allwn ddileu'r perygl o groeshalogi yn gyfan gwbl wrth gynhyrchu'r prydau. Cysylltwch a chegin yr ysgol neu'r swyddfa arlwyo i drafod y fwydlen yn fanylach. Os oes gennych ymholiadau, ffoniwch: 01792 773473.