Chwilio'r wefan
English

Cofrestr gyhoeddus Tai Amlbreswyl (TAB)

Yn ôl Deddf Tai 2004, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gadw cofrestr gyhoeddus o adeiladau a drwyddedir fel TAB.

Isod y mae copi o gofrestr TAB Dinas a Sir Abertawe. Gallwch chwilio am eiddo penodol neu weld yr eiddo a drwyddedir mewn stryd arbennig.

Hon yw'r fersiwn gywir o'r gofrestr, wedi'i pharatoi'n benodol i'r rhyngrwyd, yn unol ag arweiniad cenedlaethol ar gyhoeddi gwybodaeth.

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch am y gofrestr neu am agweddau eraill ar drwyddedu TAB, tîm HBO ebostiwch hph@abertawe.gov.uk

Y gofrestr wedi'i diweddaru 8 Mehefin 2020

Wedi'i bweru gan GOSS iCM