Chwilio'r wefan
English

Colli dau synnwyr (byddar-ddall)

Mae gan bobl sy'n fyddar-ddall nam ar y clyw a'r golwg.

Ystyrir bod rhywun yn fyddar-ddall os yw'r cyfuniad o golli clyw a cholli golwg yn achosi problemau cyfathrebu, mynediad i wybodaeth a symudedd. Gall byddarddallineb ddatblygu dros amser neu gall fod yn amlwg o'ch geni (cynhenid)

Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe Dîm Gwasanaethau Synhwyraidd sy'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol arbenigol a rheolwyr gofal sy'n cefnogi pobl â chyfuniad o golli golwg a cholli clyw. Gallant gynnig amrywiaeth o wybodaeth a chefnogaeth ymarferol.

Efallai y bydd offthalmolegydd neu glywedegwr yn eich cyfeirio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, neu gallwch gyfeirio'ch hunan neu rywun rydych chi'n pryderu amdano drwy gysylltu â Thîm Gwasanaetau Synhwyraidd.

Mae'r tîm yn gweithio yng Nghanolfan Adnoddau Bro Tawe ac yn gallu ymdrin ag unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â namau synhwyraidd o 9.00am tan 1.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffôn: 01792 315969 (Llinell ddyletswydd)

Cyfnewid testun: 18001 01792 315969

Ffacs: 01792 785021

Ffôn tecst: 07919 626434

Ebost: timygwasanaethausynhwyraidd@abertawe.gov.uk 

Facetime: sensory.services@swansea.gov.uk

Skype: sensory.services.swansea

 

Mae ein ffeithlen  PDF Document Canllaw i Wasanaethau ar gyfer Pobl syn Fyddarddall (Ffeithlen 030) (PDF, 81KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn esbonio mwy am rôl y Tîm Gwasaneathau Synhwyraidd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM