Chwilio'r wefan
English

Oedolion â Nam Synhwyrol

Gwybodaeth ac arweiniad i bobl sydd â nam synhwyraidd.

Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe Dîm Gwasanaethau Synhwyraidd sy'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal sy'n cefnogi pobl sydd â nam synhwyrol. Gall ddarparu amrywiaeth o wybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth ymarferol.  Ffôn: 01792 315969.

Gall gwasanaethau cefnogi gynnwys:

  • cyfarpar ac addasiadau i helpu rhywun i ymdopi gartref
  • hyfforddiant a sgiliau i fwyafu annibyniaeth
  • cymorth gyda gofal personol

Cyn i chi allu cael unrhyw un o'r gwasanaethau hyn, byddai'n rhaid i ni gynnal asesiad o'ch anghenion.

Gwasanaeth Hawliau, Cyngor a GwybodaethGwasanaeth Hawliau, Cyngor a Gwybodaeth

Mae RNIB Cymru, Action on Hearing Loss Cymru, Deafblind Cymru a Sense Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl â cholled synhwyrau yng Nghymru. Gall y gwasanaeth wirio eich bod yn cael y budd-daliadau a chonsesiynau y mae gennych chi'r hawl i'w derbyn, eich helpu i gwblhau ffurflenni cais budd-daliadau a'ch cefnogi drwy'r broses hawlio.  

FFôn: 0333 323 0227

SMS: 07860 031200

Mae'r sefydliadau hyn hefyd wedi cynhyrchu Colled synhwyraidd a gwasanaethau iechyd: eich hawliauYn agor mewn ffenest newydd, canllaw i bobl fyddar, trwm eu clyw, dall, rhannol ddall a byddarddall sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd.

Nam ar y golwg

Gwybodaeth i bobl sy'n ddall, rhannol ddall neu'n colli eu golwg.

Colli clyw

Gwybodaeth i bobl fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw

Colli dau synnwyr (byddar-ddall)

Mae gan bobl sy'n fyddar-ddall nam ar y clyw a'r golwg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM