Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am dai (Rhyddid Gwybodaeth)

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am dai (Rhyddid Gwybodaeth).

Digartrefedd

Faint o bobl yn yr awdurdod lleol sy'n cael eu hystyried i fod yn ddigartref?
Cyhoeddir y data ar wefan StatsCymru: Digartrefedd (Stats Cymru)

Faint o arian sydd wedi cael ei fuddsoddi mewn prosiectau digartrefedd?
Mae Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei wario ar amrywiaeth o wasanaethau cefnogi sy'n berthnasol i dai sy'n ceisio atal digartrefedd ac sy'n cefnogi pobl i gynnal eu llety yn y gymuned. Ceir rhestr dyraniadau blynyddol Grantiau Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru i Ddinas a Sir Abertawe isod.

Cyfanswm y grant yn 2019/20 oedd £13,817,121
Cyfanswm y grant yn 2018/19 oedd £13,908,658
Cyfanswm y grant yn 2017/18 oedd £13,817,121

Pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan

Rhestr aros am dai

Nid ydym fel arfer yn nodi nifer y bobl sy'n aros am dai gan ei fod yn newid yn ddyddiol. Gallwn gynnig ciplun cyfredol o'r rhestrau aros ar un adeg yn unig.

Stoc tai'r cyngor

13,577 (Mai 2021).