Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am dai (Rhyddid Gwybodaeth)

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am dai (Rhyddid Gwybodaeth).

Digartrefedd

Faint o bobl yn yr awdurdod lleol sy'n cael eu hystyried i fod yn ddigartref?
Cyhoeddir y data ar wefan StatsCymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Homelessness

Faint o arian sydd wedi cael ei fuddsoddi mewn prosiectau digartrefedd?Mae Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei wario ar amrywiaeth o wasanaethau cefnogi sy'n berthnasol i dai sy'n ceisio atal digartrefedd ac sy'n cefnogi pobl i gynnal eu llety yn y gymuned. Ceir rhestr dyraniadau blynyddol Grantiau Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru i Ddinas a Sir Abertawe isod. Dyma ddolen ar wefan Llywodraeth Cymru sy'n sôn am y rhaglen cefnogi pobl: http://llyw.cymru/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/supporting-people/?lang=cy

Cyfanswm y grant yn 2017/18 = £13,817,121
Cyfanswm y grant yn 2018/19 oedd £13,908,658
Cyfanswm y grant yn 2017/18 oedd £13,817,121
Cyfanswm y grant yn 2016/17 oedd £13,817,121
Cyfanswm y grant yn 2015/16 oedd £13,817,121
Cyfanswm y grant yn 2014/15 oedd £14,613,269
Cyfanswm y grant yn 2013/14 oedd £14,628,115
Cyfanswm y grant yn 2012/13 oedd £14,533,636
Cyfanswm y grant yn 2011/12 oedd £12,119,926
Cyfanswm y grant yn 2010/11 oedd £12,241,565

Digartref neu mewn perygl o golli eich cartref

Llety dros dro

Dyma gyfanswm yr arian a wariwyd ar lety dros dro gan Gyngor Abertawe dros y 5 mlynedd diwethaf:

BlwyddynGwariant grosBudd-dal Tai a gafwydCost net i'r awdurdod lleol
2018/19£202,945£74,585£128,360
2017/18£155,357£50,405£104,952
2016/17£73,562£35,577£37,985
2015/16£124,805£74,637£50,168
2014/15£161,990£84,720£77,270
2013/14£176,035£99,826£76,209
2012/13£123,613£65,339£58,274

Rhestr aros am dai

Nid ydym fel arfer yn nodi nifer y bobl sy'n aros am dai gan ei fod yn newid yn ddyddiol. Gallwn gynnig ciplun cyfredol o'r rhestrau aros ar un adeg yn unig.

Stoc tai'r cyngor

Gweler niferoedd stoc tai'r cyngor dros y blynyddoedd diwethaf isod:

19/20 - 13,534
18/19 - 13,525
17/18  - 13,528
16/17 - 13,500
15/16 - 13,494
14/15 - 13,512
13/14 - 13,555
12/13 - 13,590

Wedi'i bweru gan GOSS iCM