Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am dai (Rhyddid Gwybodaeth)

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am dai (Rhyddid Gwybodaeth).

Digartrefedd

Faint o bobl yn yr awdurdod lleol sy'n cael eu hystyried i fod yn ddigartref?
Cyhoeddir y data ar wefan StatsCymru: Digartrefedd (Stats Cymru)

Help i bobl ddigartref

Costau llety dros dro

Cost net (gan gynnwys Gwely a Brecwast a phob llety dros dro arall)

2021/2022 - £444,327
2020/2021 - £389,770

Rhestr aros am dai

Nid ydym fel arfer yn nodi nifer y bobl sy'n aros am dai gan ei fod yn newid yn ddyddiol. Gallwn gynnig ciplun cyfredol o'r rhestrau aros ar un adeg yn unig.

Cyfanswm yn mis Mawrth 2022 - 6,246:

  • ymgeiswyr - 4,646
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,600 

Cyfanswm ym mis Rhagfyr 2021 - 5,944:

  • ymgeiswyr - 4,364
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,580

Cyfanswm ym mis Gorffennaf 2021 - 5,491

  • ymgeiswyr - 3,970
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,521

Stoc tai'r cyngor

13,637 (Mai 2022).

Close Dewis iaith