Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am dai (Rhyddid Gwybodaeth)

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am dai (Rhyddid Gwybodaeth).

Digartrefedd

Faint o bobl yn yr awdurdod lleol sy'n cael eu hystyried i fod yn ddigartref?
Cyhoeddir y data ar wefan StatsCymru: Digartrefedd (Stats Cymru) (Yn agor ffenestr newydd)

Help i bobl ddigartref

Costau llety dros dro

Cost net (gan gynnwys Gwely a Brecwast a phob llety dros dro arall)

2023/24 - £1,919,862 (mae'r gost net i'r Cyngor wedi codi'n sylweddol ond mae hyn yn adlewyrchu'r pwysau rydym yn ei wynebu o ran digartrefedd)
2022/23 - £125,026
2021/22 - £591,036
2020/21 - £360,693
2019/20 - £311,365

Rhestr aros am dai

Nid ydym fel arfer yn nodi nifer y bobl sy'n aros am dai gan ei fod yn newid yn ddyddiol. Gallwn gynnig ciplun cyfredol o'r rhestrau aros ar un adeg yn unig.

Cyfanswm yn mis Mawrth 2024 - 7,916:

  • ymgeiswyr - 6,319
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,597

Cyfanswm yn mis Mawrth 2023 - 7,286:

  • ymgeiswyr - 5,607
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,679

Cyfanswm yn mis Mawrth 2022 - 6,246:

  • ymgeiswyr - 4,646
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,600 

Cyfanswm ym mis Gorffennaf 2021 - 5,491

  • ymgeiswyr - 3,970
  • tenantiaid sy'n aros i gael eu trosglwyddo i dŷ cyngor arall - 1,521

Stoc tai'r cyngor

13,766 (cywir ar 31 Mawrth 2024)
13,712 (cywir ar 31 Mawrth 2023)
13,637 (cywir ar 31 Mawrth 2022)
13,579 (cywir ar 31 Mawrth 2021)
13,530 (cywir ar 31 Mawrth 2020)

Sut rydym yn cynyddu stoc y cyngor
 2023/242022/232021/222020/212019/202018/19Cyfanswm
Cartrefi newydd031534  70
Addasiadau1254   21
Caffael3252332785157
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 25 Mehefin 2024