Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Cyfleoedd buddsoddi yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am gyfleoedd buddsoddi yn Abertawe.

Abertawe Ganolog - Cam 2

Mae Cyngor Abertawe wedi arwain y cam cyntaf o'r prosiect defnydd cymysg hwn a chreu canol dinas newydd ffyniannus ar gyfer Abertawe. Mae'r cyngor bellach yn chwilio am ddatblygwr/partner buddsoddi i arwain datblygiad yr ail gam lle bydd angen buddsoddiad o oddeutu £70 miliwn i greu cyrchfan newydd, bywiog gyda chymysgedd o ddefnydd cymysg, a chanolfan fasnachol sector cyhoeddus yn sail iddo. Dyma'r cyfrannau dangosol - 

  • 148 o fflatiau
  • 20,000m2 o swyddfeydd yn ganolog
  • Sinema 2,000m2
  • 2,800m2 o fwytai
  • 2,000m2 o unedau masnachu

Yn ôl dichonoldeb presennol y prosiect, ceir bwlch dichonoldeb bach posib y mae'r cyngor yn barod i'w warantu. 

Mae'r safle wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol ac mae'n cynrychioli gweledigaeth Cyngor Abertawe i adfywio canol y ddinas a chreu man llewyrchus gan gyfuno'r mannau cyhoeddus gorau â chanolfan fasnachol, unedau manwerthu â brandiau o safon, fflatiau ac atyniadau hamdden pwysig newydd. 

I ganfod mwy, e-bostiwch invest@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM