Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Cyfrifiad

Y Cyfrifiad yw'r arolwg sengl mwyaf o boblogaeth y DU.

Ei nod yw cyfrif pob person a chartref ar yr un pryd, a gofyn cyfres graidd o gwestiynau er mwyn cymharu gwahanol ardaloedd o'r wlad a grwpiau gwahanol o bobl.

Mae gwybodaeth y Cyfrifiad yn galluogi llywodraeth ganolog a lleol i dargedu adnoddau a chynllunio darparu gwasanaethau yn fwy effeithiol.  Mae hefyd yn darparu ystod eang o wybodaeth ddemograffig, gymdeithasol ac economaidd at ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill, y sectorau busnes ac academaidd a'r gymuned.

Census 2021 - canlyniadau cyntaf: Cyhoeddodd SYG ganlyniadau'r cyfrifiad cyntaf ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr ar 28 Mehefin 2022.  Am ragor o wybodaeth am y canlyniadau cychwynnol ar gyfer Abertawe, ewch i www.abertawe.gov.uk/Cyfrifiad2021_canlyniadau.

Nodweddion poblogaeth: Mae ystod eang o ystadegau cyfrifiad 2021 ar gyfer Abertawe ar nodweddion poblogaeth ac aelwydydd ar gael yn y ddolen hon: www.abertawe.gov.uk/cyfrifiad2021abertawe.

Ystadegau ardaloedd lleol: Mae ystadegau'r Cyfrifiad ar gyfer ardaloedd lleol yn Abertawe ar gael yn ein proffiliau wardiau. Bydd rhagor o ystadegau Cyfrifiad 2021 ar gyfer ardaloedd lleol yn cael eu hychwanegu at ein tudalennau'n fuan.

Mae gwybodaeth gefndir am Gyfrifiad 2021 ar gael yn www.abertawe.gov.uk/cyfrifiad2021.

Ystadegau lleol a gwybodaeth o Gyfrifiadau cynharach: 201120011991.

Cyfrifiad 2021: canlyniadau cyntaf

Cyhoeddwyd canlyniadau'r cyfrifiad cyntaf ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar 28 Mehefin 2022.

Cyfrifiad 2021: nodweddion poblogaeth

Mae'r dudalen yn darparu gwybodaeth ac ystadegau Cyfrifiad 2021 ynghylch nodweddion poblogaeth ac aelwydydd yn Abertawe yn ôl thema.

Ynghylch Cyfrifiad 2021

Diwrnod y Cyfrifiad oedd dydd Sul 21 Mawrth.

Cyfrifiad 2001

Ystadegau Cyfrifiad 2001 ar gyfer ardaloedd lleol yn Abertawe.

Cyfrifiad 1991

Crynodeb o wybodaeth leol o gyfrifiad 1991.
Close Dewis iaith