Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Cyfrifiad

Y Cyfrifiad yw'r arolwg sengl mwyaf o boblogaeth y DU.

Ei nod yw cyfrif pob person a chartref ar yr un pryd, a gofyn cyfres graidd o gwestiynau er mwyn cymharu gwahanol ardaloedd o'r wlad a grwpiau gwahanol o bobl.

Mae gwybodaeth y Cyfrifiad yn galluogi llywodraeth ganolog a lleol i dargedu adnoddau a chynllunio darparu gwasanaethau yn fwy effeithiol.  Mae hefyd yn darparu ystod eang o wybodaeth ddemograffig, gymdeithasol ac economaidd at ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill, y sectorau busnes ac academaidd a'r gymuned.

Mae'r Cyfrifiad wedi'i gynnal ar un diwrnod penodol bob 10 mlynedd ers 1801, gan golli ond un a hynny ym 1941 (yn ystod yr Ail Ryfel Byd).  Yng Nghymru a Lloegr, cynhelir y cyfrifiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar hyn o bryd.  Yn ardaloedd eraill y DU, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol.

Census 2021: Canlyniadau cyntaf wedi'u cyhoeddi

Cyhoeddodd SYG ganlyniadau'r cyfrifiad cyntaf ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr ar 28 Mehefin 2022. Am ragor o wybodaeth am y canlyniadau cychwynnol ar gyfer Abertawe, ewch i www.abertawe.gov.uk/Cyfrifiad2021_canlyniadau.

Mae gwybodaeth gefndir am Gyfrifiad 2021 ar gael yn www.abertawe.gov.uk/cyfrifiad2021

Cyfrifiad 2011: Gwybodaeth ac ystadegau lleol.

Ystadegau lleol a gwybodaeth o Gyfrifiadau cynharach: 2001 a 1991.

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Abertawe

Cyhoeddwyd canlyniadau'r cyfrifiad cyntaf ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar 28 Mehefin 2022.

Ynghylch Cyfrifiad 2021

Diwrnod y Cyfrifiad oedd dydd Sul 21 Mawrth.

Cyfrifiad 2001

Ystadegau Cyfrifiad 2001 ar gyfer ardaloedd lleol yn Abertawe.

Cyfrifiad 1991

Crynodeb o wybodaeth leol o gyfrifiad 1991.
Close Dewis iaith