Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfrifiad 2001

Ystadegau Cyfrifiad 2001 ar gyfer ardaloedd lleol yn Abertawe.

Cyhoeddwyd canlyniadau awdurdodau lleol manwl cyntaf Cyfrifiad 2001 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ym mis Chwefror 2003. Defnyddiwyd yr wybodaeth i lunio proffil Cyfrifiad 2001 cryno  Dinas a Sir Abertawe (PDF) [276KB].

Yn dilyn hynny, cyhoeddodd y SYG ystadegau cyfrifiad cyfwerth ar gyfer adrannau neu wardiau etholiadol. Mae proffiliau Cyfrifiad 2001 unigol ar gyfer y 36 ward yn Abertawe hefyd ar gael i'w gweld neu eu lawrlwytho o'r dudalen hon.

Mae data Cyfrifiad 2001 ar gyfer wardiau Abertawe hefyd ar gael mewn dogfen  Dangosyddion Allweddol (PDF) [556KB] sy'n rhoi dadansoddiad fesul ward o nodweddion poblogaeth, economaidd ac aelwyd ar sail graddfa.

Tablau Ystadegau Allweddol (Cyfrifiad 2001)

Mae'r gyfres gyfan o dablau 'Ystadegau Allweddol' (YA), sy'n cynnwys data cryno Cyfrifiad 2001 ar gyfer Dinas a Sir Abertawe, Cymru a Chymru a Lloegr ar gael fel ffeiliau Excel ar y dudalen hon.  Mae gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â strwythur poblogaeth, nodweddion a chyfansoddiad aelwyd wedi'i chynnwys yn y tablau isod:

 • Tabl YA1: Poblogaeth breswyl arferol
 • Tabl YA2: Strwythur oedran
 • Tabl YA3: Trefniadau byw
 • Tabl YA4: Statws priodasol
 • Tabl YA5: Gwlad enedigol
 • Tabl YA6: Grŵp ethnig
 • Tabl YA7: Crefydd
 • Tabl YA8: Iechyd a darpariaeth gofal di-dâl
 • Tabl YA9a/b/c: Gweithgarwch economaidd
 • Tabl YA10: Oriau a weithiwyd
 • Tabl YA11a/b/c: Diwydiant cyflogaeth
 • Tabl YA12a/b/c: Grwpiau galwedigaeth
 • Tabl YA13: Cymwysterau a Myfyrwyr
 • Tabl YA14a/b/c: Dosbarthiad Economaidd Gymdeithasol Ystadegau Gwladol (DEGYG)
 • Tabl YA15: Teithio i'r gwaith
 • Tabl YA16: Lleoedd mewn aelwydydd a math o lety
 • Tabl YA17: Ceir neu faniau
 • Tabl YA18: Deiliadaeth
 • Tabl YA19: Ystafelloedd, amwynderau, gwres canolog a llawr isaf
 • Tabl YA20: Cyfansoddiad aelwyd
 • Tabl YA21: Aelwydydd â salwch cyfyngol hir dymor a phlant dibynnol
 • Tabl YA22: Aelwydydd unig riant â phlant dibynnol
 • Tabl YA23: Preswylwyr sefydliad cymunedol
 • Tabl YA24: Ymfudo
 • Tabl YA25: Gwybodaeth am y Gymraeg.

Ffynhonnell: Swyddfa'r Ystadegau Gwladol (SYG). © Hawlfraint y Goron. Gellir defnyddio ac ailddefnyddio gwybodaeth yn rhydd dan delerau Trwydded y Llywodraeth Agored.

Os oes angen cyngor arnoch ar argaeledd data o Gyfrifiad 2001, cysylltwch â ni

Close Dewis iaith