Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Cynnal busnes yn Abertawe

Yn aml, rhestrir Abertawe fel un o'r lleoedd gorau yn y DU i ddechrau busnes. Rydym yn cydnabod y rôl sydd gan yr holl fusnesau yn ein dyfodol ac rydym am helpu'ch busnes i feithrin mwy o fusnes.

Gwasanaeth dynodedig sy'n cefnogi pobl wrth iddynt sefydlu, cynnal a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru. Mae'r gefnogaeth hon yn cynnwys darparu mynediad i wybodaeth, gweithdai, cyngor ac arweiniad ar-lein, dros y ffôn a wyneb yn wyneb drwy ganolfannau Busnes Cymru.

Ariennir Busnes Cymru'n rhannol drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Llywodraeth Cymru.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am sut gall Busnes Cymru eich helpu i sefydlu neu dyfu eich busnes drwy ffonio 01656 868500, dilyn @_busnescymru neu @BusnesCymruDe ar Twitter, e-bostio southwales@businesswales.org.uk neu fynd i busnescymru.llyw.cymruYn agor mewn ffenest newydd.

Mae SMARTCymru yn cynnig arbenigedd a chymorth ariannol i help'ch busnes i ddatblygu cynnyrch prosesau a gwasanaethau newydd, eu rhoi ar waith a'u masnachu. Mwy o wybodaethYn agor mewn ffenest newydd.

Angen arian?

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu. Gall busnesau gael benthyciadau a buddsoddiad o £1,000 hyd at £5m. Darganfyddwch os ydych yn gymwys ar bancdatblygu.cymruYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM