Chwilio'r wefan
English
Link

Cysylltedd Abertawe

Mae gan Abertawe, sydd wedi'i lleoli ar yr M4, fynediad uniongyrchol i Lundain a de-ddwyrain Lloegr ac mae llwybr yr A465 Blaenau'r Cymoedd yn rhoi cysylltiadau i ganolbarth a gogledd Lloegr ar hyd yr M50 a'r M5.

Swansea Train Station platform

Mae Abertawe hefyd yn rhan o'r rhwydwaith coetsis cenedlaethol â gwasanaethau cyflym ac uniongyrchol i weddill Cymru, canol Llundain, prif feysydd awyr a rhannau eraill o'r DU.

Mae ei gysylltiadau rheilffordd yn cynnwys pob un o brif ddinasoedd y DU a bydd trydaneiddio'r prif reilffordd o Paddington Llundain i Abertawe yn cynyddu nifer y lleoedd i deithwyr ac yn lleihau hyd teithiau 20 munud.

Mae Maes Awyr Caerdydd lai nag awr i ffwrdd mewn car, gan gynnig amrywiaeth o deithiau i ddinasoedd Ewrop a'r tu hwnt. Mae maes awyr bach yn Fairwood ym Mhenrhyn Gŵyr hefyd ar gyfer awyrennau bach ac ysgafn.

Mae porthladd Abertawe mewn lleoliad delfrydol ar gyfer masnach forol gyda gogledd-orllewin Ewrop, Iwerddon a'r Canoldir. Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain sy'n berchen ar y porthladd ac yn ei weithredu. Mae'n addas ar gyfer llongau hyd at 30,000 o dunelli ac mae ganddo ystod eang o gyfarpar gwaith trwm i ymdrin â chargo modern.

Cysylltiadau ffordd

Connectivity (transport) map

Cysylltiadau digidol

Digital connectivityMae cysylltedd digidol yn cynyddu:

  • Mae band eang (Mynediad i'r Genhedlaeth Nesaf) ar gael i 96% o eiddo yn Abertawe
  • Mae band-eang ffeibr ar gael i oddeutu 80% o eiddo, gan gynnig cyflymderau o hyd at 80mbps
  • Mae Abertawe ymysg y lleoliadau cyntaf yn y DU i elwa o fand-eang gwibgyswllt sy'n gallu cynnal cyflymderau o hyd at 1gbps.
  • Mae cynlluniau profi band-eang gwibgyswllt BT yn galluogi ymchwilwyr academaidd, busnesau newydd a darparwyr cyfathrebu eraill i roi cynnig ar dechnolegau a rhaglenni newydd sy'n manteisio ar gyflymderau uwch a ddarperir gan 'G.fast'/band-eang gwibgyswllt.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM