Toglo gwelededd dewislen symudol

Datblygiadau tai cyngor

Mae cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu bellach yn fwy cynaliadwy ac ynni effeithlon, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon.

Tai cyngor ynni effeithlon

Mae pob tŷ cyngor newydd yn cael ei adeiladu gydag effeithlonrwydd ynni fel un o'r prif flaenoriaethau.

Datblygiadau tai cyngor newydd

I gynyddu'r stoc tai a helpu i ateb y galw rydym yn adeiladu tai cyngor newydd, yn ogystal ag addasu rhai presennol, ac yn prynu eiddo a werthwyd yn flaenorol yn ôl.

Adfywio Tudno Place a Heol Emrys

Nod y prosiect hwn yw adfywio'r stad ym Mhen-lan drwy foderneiddio ac adnewyddu eiddo presennol y cyngor, ac adeiladu rhagor o dai rhentu cymdeithasol a chreu cymuned fwy diogel i bawb sy'n byw yno.