Toglo gwelededd dewislen symudol

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn ceisio'i gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru, yn benodol i hyrwyddo cerdded a beicio fel dulliau ymarferol o gludiant ar gyfer teithiau pob dydd fel mynd i'r siopau, i'r gwaith neu'r coleg.

Mae'n rhoi dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio a hyrwyddo teithio llesol.

Darganfyddwch ragor am brosiectau cyfredol: Cynlluniau teithio llesol cyfredol

Fel rhan o'r ddeddf, gofynnir i ni gynhyrchu dau fap:

Caiff y Map Llwybrau Presennol a'r Map Rhwydwaith Integredig eu hadolygu a'u diweddaru'n achlysurol yn unol â gofynion y Ddeddf.

Rydym hefyd yn llunio adroddiadau blynyddol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru i fonitro costau a'r defnydd o Deithio Llesol yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r adroddiadau hyn hefyd ar gael yn yr adran lawrlwythiadau isod.