Toglo gwelededd dewislen symudol

Mynediad i ysgolion

Gwybodaeth ynglyn a gosodiad cyntaf, dewis rhiant, cais i symud a gwneud cais am le mewn ysgol.

Cyflwyno cais am le meithrin

Mae pob ysgol gynradd yn Abertawe'n darparu addysg feithrin ran-amser.

Gwneud cais am le mewn ysgol (Medi 2024)

Gwnewch gais am le mewn ysgol yn Abertawe ar gyfer dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2024.

Trefniadau derbyn i ysgolion

Ceisiadau Lleoli cychwynnol, Dewis Rhieni a Throsglwyddo.

Cwestiynau cyffredin am dderbyniadau ysgolion

Rhestr o gwestiynau cyffredin am dderbyniadau i ysgolion.

Llyfryn Gwybodaeth i Rieni 2024 / 2025

Bydd y llyfryn gwybodaeth i rieni yn cynorthwyo rhieni sy'n ceisio lle mewn ysgol yn Abertawe ac yn darparu gwybodaeth i rieni sydd â phlant sy'n trosglwyddo o'r meithrin i'r derbyn, o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd ar gyfer mis Medi 2024.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mehefin 2024