Toglo gwelededd dewislen symudol

Mynediad i ysgolion

Gwybodaeth ynglyn a gosodiad cyntaf, dewis rhiant, cais i symud a gwneud cais am le mewn ysgol.

Cyflwyno cais am le meithrin

Mae pob ysgol gynradd yn Abertawe'n darparu addysg feithrin ran-amser.

Gwneud cais am le mewn ysgol (Medi 2024)

Gwnewch gais am le mewn ysgol yn Abertawe ar gyfer dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2024.

Gwybodaeth i rieni

Gwybodaeth i rieni/gwarchodwyr disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd yn y flwyddyn academaidd 2023 / 2024.

Trefniadau Derbyn 2024 / 2025

Ceisiadau Lleoli cychwynnol, Dewis Rhieni a Throsglwyddo.

Trefniadau derbyn 2023 / 2024

Ceisiadau Lleoli cychwynnol, Dewis Rhieni a Throsglwyddo.

Cwestiynau cyffredin am dderbyniadau ysgolion

Rhestr o gwestiynau cyffredin am dderbyniadau i ysgolion.