Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Gwneud cais am le mewn ysgol

Gwnewch gais am le mewn ysgol yn Abertawe.

Rhestrir isod y dyddiadau agor ar gyfer derbyn ceisiadau.

Gofynnir i rieni ddarllen y cais ar-lein - arweiniad i ddefnyddwyr yn ofalus cyn dechrau'r broses.

Gwneud cais am le yn:

Dyddiad cyntaf ar gyfer ceisiadau 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Derbyn cliciwch yma8 Hydref 201830 Tachwedd 2018
Blwyddyn 7 cliciwch yma8 Hydref 201830 Tachwedd 2018

apply for a school place welsh button

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Uwchradd 2019/2020

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2019.

Cais Ar-lein - Arweiniad i Ddefnyddwyr

Arweiniad ar gyfer llenwi cais ar-lein ar gyfer derbyniadau i ysgolion uwchradd yn Ninas a Sir Abertawe

Dewisiadau Cyfartal

Mae'r cyngor yn gwahodd rhieni a gofalwyr i gyflwyno tri dewis ar eu ffurflen gais.

Materion i'w Hystyried

Cyn cwblhau eich cais (lle bo'n berthnasol)

Pryd Byddwn Ni'n Cysylltu a Chi?

Ar ol i chi gofrestru gyda Gwasanaeth Ceisiadau Derbyniadau Ar-lein Dinas a Sir Abertawe, cewch e-bost oddi wrthym yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Cwestiynau cyffredin am wneud cais am le mewn ysgol

Pethau i'w hystyried cyn llenwi'r ffurflen gais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM