Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Gwneud cais am le mewn ysgol

Gwnewch gais am le mewn ysgol yn Abertawe.

Rhestrir isod y dyddiadau agor ar gyfer derbyn ceisiadau.

Gofynnir i rieni ddarllen y cais ar-lein - arweiniad i ddefnyddwyr yn ofalus cyn dechrau'r broses.

Gwneud cais am le yn:

Dyddiad cyntaf ar gyfer ceisiadau 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Derbyn cliciwch yma5 Hydref 202027 Tachwedd 2020
Blwyddyn 7 cliciwch yma5 Hydref 202027 Tachwedd 2020

Sylwer, os byddwch chi'n aros tan y dyddiad olaf i gyflwyno'ch cais ac yn cael anhawster wrth gwblhau'r ffurflen, ni fydd unrhyw gymorth technegol ar gael ar ol 4.30pm ar y diwrnod cau (27 Tachwedd 2020).

apply for a school place welsh button

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Gynradd 2021/2022

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2021.

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Uwchradd 2021/2022

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021.

Cais Ar-lein - Arweiniad i Ddefnyddwyr

Arweiniad ar gyfer llenwi cais ar-lein ar gyfer derbyniadau i ysgolion uwchradd yn Ninas a Sir Abertawe

Dewisiadau Cyfartal

Mae'r cyngor yn gwahodd rhieni a gofalwyr i gyflwyno tri dewis ar eu ffurflen gais.

Materion i'w Hystyried

Cyn cwblhau eich cais (lle bo'n berthnasol)

Pryd Byddwn Ni'n Cysylltu a Chi?

Ar ol i chi gofrestru gyda Gwasanaeth Ceisiadau Derbyniadau Ar-lein Dinas a Sir Abertawe, cewch e-bost oddi wrthym yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Cwestiynau cyffredin am wneud cais am le mewn ysgol

Pethau i'w hystyried cyn llenwi'r ffurflen gais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM