Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am le mewn ysgol (Medi 2024)

Gwnewch gais am le mewn ysgol yn Abertawe ar gyfer dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2024.

Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg ar gyfer eich plentyn? Mae rhagor o wybodaeth am y manteision i'w chael yma..

 

Rhestrir isod y dyddiadau agor ar gyfer derbyn ceisiadau.

Gofynnir i rieni ddarllen y  a cais ar-lein - arweiniad i ddefnyddwyr yn ofalus cyn dechrau'r broses.

Rhestrir isod y dyddiadau agor ar gyfer derbyn ceisiadau
Gwneud cais am le yn:Dyddiad cyntaf ar gyfer ceisiadauDyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Derbyn2 Hydref 202324 Tachwedd 2023
Blwyddyn 72 Hydref 202324 Tachwedd 2023

Gwneud cais am le mewn ysgol Gwneud cais am le mewn ysgol

Sylwer, os byddwch chi'n aros tan y dyddiad olaf i gyflwyno'ch cais ac yn cael anhawster wrth gwblhau'r ffurflen, ni fydd unrhyw gymorth technegol ar gael ar ol 4.00pm ar y diwrnod cau (24 Tachwedd 2023).

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Gynradd 2024 / 2025

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2024.

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Uwchradd 2024 / 2025

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2024.

Cais Ar-lein - Arweiniad i Ddefnyddwyr

Canllawiau ar gyfer cwblhau cais ar-lein am dderbyniadau i'r dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2024.

Cwestiynau cyffredin am wneud cais ar-lein ar gyfer lle mewn ysgol

Cwestiynau cyffredin ynghylch gwneud cais ar-lein am le mewn dosbarth Derbyn ac ym Mlwyddyn 7.

Pryd byddaf yn gwybod a fu fy nghais am le mewn dosbarth derbyn neu Flwyddyn 7 yn llwyddiannus ai peidio?

Wrth wneud eich cais ar-lein gofynnir i chi ddewis a ydych yn dymuno cael gwybod am ganlyniad eich cais drwy e-bost neu drwy lythyr.
Close Dewis iaith