Toglo gwelededd dewislen symudol

Tir ac Eiddo ar werth neu brydles

Cyfle i ddod o hyd i dir masnachol a diwydiannol sydd ar gael i'w prynu neu rentu yn Ardal Abertawe.

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles

Mae'r Gofrestr Tir ac Eiddo Gwag lawn a ffeiliau ar gyfer adrannau unigol (diwydiannol, swyddfeydd, manwerthu a thir) ar gael.

Unedau masnachol a diwydiannol y Cyngor

Mae gennym nifer o unedau masnachol a diwydiannol ar gael i'w rhentu. Ceir 6 safle gweithdy gyda thua 75 o unedau ym Mharc Menter Abertawe a lleoliadau eraill.

Chwilio am dir ac eiddo sydd ar werth neu brydles

Gallwch chwilio yn ein rhestr o eiddo a thir sydd ar werth neu brydles ar hyn o bryd. Maent yn cynnwys asiantiaid masnachol ac eiddo'r cyngor.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 19 Awst 2021